SH Bantam Oil (blister) – 4,5 g oleja určeného pre mazanie súkolí

Navijak najprv očistite, potom odskrutkujte kryt mazacieho otvoru (býva v blízkosti kľučky) a následne aplikujte IBA 1 kvapkou oleja. Kryt zaskrutkujte späť a následne točte plynulo a nijako rýchlo kľučkou navijaku aspoň 1 minútu, aby sa mazadlo rozprestrelo po styčných plochách súkolia.

Ak sa aplikuje väčšie množstvo, ako je spomínaná jedna kvapka, môže dôjsť k nežiaducemu výplachu mazacích tukov a tým následne k zvýšeniu opotrebenia súkolí!

SLADKOVODNÉ LOV – 1 x ročne

MORSKÝ LOV – 1 x ročne

Značka

SHIMANO

TOP