Adaptér pre nabíjanie alebo napájanie USB zariadení z 12V alebo 24V zásuvky autozapaľovača.

Adaptér umožňujúci napájať či nabíjať USB zariadenia z 12V alebo 24V zásuvky automobilového zapaľovača. Vhodné pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia schopné dobíjanie či napájanie cez USB konektor spĺňajúci špecifikáciu viď nižšie.

Návod na použitie

Adaptér zasuňte do zásuvky 12V (24V) a pomocou USB konektora pripojte zariadenie, ktoré chcete nabíjať.

Upozornenie

Pred pripojením zariadenia do USB adaptéra sa v dokumentácii dodávanej výrobcom tohto zariadenia uistite, že je možné ho pripojiť k bežnému USB zdroju 5V. Vždy používajte nabíjacie (napájací) kábel pri použití dátového kábla nemusí nabíjanie fungovať korektne. Pozor, pri nesprávnom použití môže dôjsť k poškodeniu pripojeného USB zariadenia.

Technické údaje

CL adaptér 12V / 500mA, 2 × USB.

Vstupné napätie 12V. Napätie USB 5V, ak je použitý 1 USB, max. Výstupný prúd 500mA.

Ak sú využité 2 USB, max. Výstupný prúd 2 × 250mA.

USB kompatibilné s iPod, iPhone, iPad.

Značka

NIKL

TOP